Sprzedaż z wolnej ręki składników masy upadłości Hanny Przybysz w upadłości likwidacyjnej

Numer ogłoszenia87
KategoriaSądowe, komornicze
Sekcja tematycznaUpadłości, układy
Region, miejscowośćWielkopolskie, Poznań
OgłaszającySyndyk Masy Upadłości Hanny Przybysz w upadłości likwidacyjnej
Dodano: 13.06.2017

Syndyk Masy Upadłości Hanna Przybysz w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu, przystępuje do sprzedaży z wolnej ręki następujących składników masy upadłości:

a) 1/6 udziału w nieruchomości lokalowej, zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Newtona 1G, dla której jest prowadzona księga wieczysta o numerze KW nr PO1P/00245395/8 wraz z udziałem 5550/1415558 w prawie własności nieruchomości gruntowej, dla której jest prowadzona księga wieczysta o numerze KW PO1P/00201561/3 za cenę nie niższą niż 25 875 zł ( dwadzieścia pięć tysięcy i osiemset siedemdziesiąt pięć złotych)

b) Nieruchomości lokalowej nr 37, położonej w Poznaniu, ul. Promienista 121A, dla której jest prowadzona księga wieczysta o numerze KW nr PO1P/00239533/3 wraz z udziałem 303/34007 części w nieruchomości KW nr PO1P/00130506/1, za cenę nie niższą niż 120 600 zł ( sto dwadzieścia tysięcy i sześćset złotych)

2. Oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny należy składać listownie w zamkniętych kopertach w terminie 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres biura syndyka masy upadłości Hanna Przybysz w upadłości likwidacyjnej, ul. Leśna 45, 62-070 Pokrzywnica, z dopiskiem: „ Oferta na zakup nieruchomości – Hanna Przybysz” . Decyduje data wpływu do biura syndyka.

3. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny minimalnej dla:

podpunkt a) 2600 zł ( dwa tysiące sześćset złotych)

podpunkt b) tj. 12 000 (dwanaście tysięcy złotych )

4. Wpłata wadium na konto syndyka masy upadłości znajdujące się w banku Alior Bank nr PL 78 1750 0012 0000 0000 1292 4143. Zwrot wadium nastąpi w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia sprzedaży lub unieważnienia bądź odstąpienia od sprzedaży.

5. Z wyceną, regulaminem oraz przedmiotem sprzedaży, można zapoznać się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (+48 532 227 966).

6. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia sprzedaży w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do swobodnego wyboru oferty.

 

 


Wyświetlono: 170 razy