Sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego: MUSZYNA ul. Piłsudskiego 33,

Numer ogłoszenia413
KategoriaNieruchomości
Sekcja tematycznaDziałki budowlane
Region, miejscowośćMałopolskie, Muszyna
OgłaszającyPrezes Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o.
Dodano: 12.04.2018

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Prezes Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 48

podaje do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

MUSZYNA ul. Piłsudskiego 33, powiat nowosądecki, woj. małopolskie,

Księgi Wieczyste Nr: NS1M/00004582/9, NS1M/00002914/2

Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona: dz. ew. nr 727, 728/1 obręb Muszyna o łącznej pow. 0,2178 ha, zabudowana budynkiem niefunkcjonującego pensjonatu „Henryka” o pow. użytkowej 2.393,89mkw.
W budynku znajduje się 36 pokoi/96 miejsc noclegowych oraz pomieszczenia, w których znajdowały się gabinety zabiegowe i lekarskie, jadalnia, kuchnia, kawiarnia, pomieszczenia administracyjne, magazynowe i techniczne.
Na terenie nieruchomości zlokalizowanych jest ok 15 naziemnych miejsc postojowych. Przedmiotowe działki wraz
z częściami składowymi stanowią zorganizowaną całość gospodarczą, są wspólnie zagospodarowane
i użytkowane.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.676.000,00 zł - wadium 267.600,00 zł – postąpienie 26.800,00 zł.

 2. Na powyższej nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania, nieruchomość stanowi przedmiot prawa własności.

 3. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Uchwała nr XL/489/2006 z dnia 20.07.2006r. (Dz. Urz. Woj. małopolskiego nr 607 poz. 3755
  z dn. 2006.10.04) obszar:

 • dz. nr 727 oznaczony jest symbolami MM2, MP1, TD(L),

 • dz. nr 728/1 obszar oznaczony symbolami MP1, TD(L).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018r. o godz. 12:00 w Warszawie ul. Belgradzka 48 lok. 7 siedzibie Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o., ul. Belgradzka 48 lok. 7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto nr 02 1090 2590 0000 0001 3620 8234, najpóźniej do dnia 13.06.2018r.

 2. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast innym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie
  po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki.

 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności komisji przetargowej.

 4. Cena nieruchomości, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w miejscu
  i ustalonym terminie nie uiści całej ceny sprzedaży lub uchyli się od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 5. Spółka ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu
  w przypadku naruszenia przepisów prawa.

 6. Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z Regulaminem przetargu, który został opublikowany na stronie internetowej Spółki pod adresem www.fwp.pl oraz wyłożony w siedzibie FWP Sp. z o.o. ul. Belgradzka 48 lok. 7.

 7. Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z treścią obwieszczenia szczegółowego opublikowanego
  na stronie internetowej Spółki pod adresem
  www.fwp.pl, oraz wywieszonego w siedzibie Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. ul. Belgradzka 48 lok. 7, Warszawa, Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. oddział Krynica Zdrój, ul. Pułaskiego 17, Krynica Zdrój, Urzędzie Gminy właściwego terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości, Budynku Pensjonatu Henryka w Muszynie ul. Piłsudskiego 33.


Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Funduszu Wczasów Pracowniczych Oddział Krynica Zdrój, ul. Pułaskiego 17, 33-380 Krynica Zdrój tel. 508 247 900, 18 471 54 39.


Wyświetlono: 7 razy