Wyciąg z ogłoszenia Zarządu Województwa Śląskiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Numer ogłoszenia328
KategoriaNieruchomości
Sekcja tematycznaDziałki budowlane
Region, miejscowośćŚląskie, Katowice
OgłaszającyZarząd Województwa Śląskiego
Dodano: 21.12.2017

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

Zarząd Województwa Śląskiego informuje, iż zostało sporządzone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 1 (jednostka ewidencyjna 247501_1 M. Sosnowiec, obręb 0011,11):

Nieruchomość zabudowana obiektem o charakterze edukacyjnym o pow. użytkowej 4812 m2, kubatura 16302 m3 oznaczona jako działka nr 4249/2 o powierzchni 9947 m2, objęta księgą wieczystą nr KA1S/00044154/3.

Cena wywoławcza: 2.200.000,00 zł (dwa miliony dwieście tysięcy 00/100 złotych).

Wadium wynosi 220 000 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych).

Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 180.

Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 15.02.2018, o godz. 11.00

Cena nieruchomości nie zostanie powiększona o należny podatek VAT (zwolnienie na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 a zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług).

Ogłoszenie zostało wywieszone w siedzibie Zarządu Województwa Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach (parter – tablica Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), a także umieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl (zakładka nieruchomości / sprzedaż).

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 w pokoju 186 (parter) lub telefonicznie pod nr (32) 20-78-186 (w godzinach od 8:00 do 15:00).


Wyświetlono: 52 razy