Rzeczpospolita cennik ogłoszeń modułowych sekcja Prawo co dnia

Cena ogłoszenia w Rzeczpospolitej zależy od wielkości. Podstawową jednostką jest 1 moduł o wielkości 39x38.4 mm. Podane koszty ogłoszenia dotyczą 1 modułu lub formatów 1/2 strony, 1 strona lub "junior page" 

strona

cena netto w zł 

za moduł

formaty reklam i ogłoszeń

pon. - czw.

piątek

1

3700

4500

do wysokości 3 modułów oprócz 1x1

2

1800

2200

do wysokości 3 modułów

3

2100

2500

Moduł (do wysokości 5 modułów)

50500

60850

1/2 strony

52500

63000

junior page (165 mm x 227 mm)*

79800

95700

Cała strona

5

1800

2200

Moduł (do wysokości 5 modułów)

42800

51500

1/2 strony

44500

53500

junior page (165 mm x 227 mm)*

67500

80900

Cała strona

pozostałe redakcyjne

1650

1950

Moduł 

39300

47200

1/2 strony

40700

48800

junior page (165 mm x 227 mm)*

62200

74700

Cała strona

rozkładówka

103800

124500

515 x 371,2mm

Strony sądowe

redakcyjne

680

680

wszystkie

 

Wielkość 1 modułu ogłoszenia w Rzeczpospolitej wynosi 39x38,4 mm.

Cenę ogłoszenia uzyskujemy mnożąc liczbę modułów przez cenę jednego modułu

* gwarantowana wyłączność na ogłoszenie na danej stronie

** format niedostępny na danej stronie

 

Ogłoszenia sądowe:

– zamieszczane są na stronach "Prawa co dnia"
– publikowane są w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymani materiałów i potwierdzenia wpłaty 

 

Dopłaty:

– za publikację ogłoszenia na wybranej stronie redakcyjnej1 20%
– za dostarczenie ogłoszenia na 1 dzień roboczy przed terminem publikacji 100%

 

Rabaty:

– za ogłoszenie w wydaniu sobotnio-niedzielnym (odliczamy od ceny pon.-czw.)2 20%
 

1 doliczamy do ceny stron pozostałych redakcyjnych

2 nie dotyczy ogłoszeń sądowych